MasterPozzolith STD

Uplastyczniająca / redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2

MasterPozzolith STD to wysokowydajna domieszka uplastyczniająca, która dysperguje ziarna cementu, w wyniku czego powstaje jednorodny zaczyn cementowy z niewielkimi siłami tarcia wewnętrznego zapewniającymi
lepszą urabialność mieszanki betonowej.

Właściwości MasterPozzolith STD

Właściwości uplastyczniające MasterPozzolith STD

pozwalają produkować mieszanki betonowe o:

 • odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałej
 • ilości wody.
 • wyższej urabialności ułatwiającej jej pompowanie,
 • układanie, zagęszczanie oraz wykończenie
 • powierzchni.
 • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz
 • skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.

Nieznaczne właściwości opóźniające wiązanie cementu korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej.

Zastosowanie MasterPozzolith STD

Domieszka może być wykorzystana do produkcji

 • betonu stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty
 • elementów z betonu wibroprasowanego.

Do pobrania

DWU MasterPozzolith STD

pdf (437,34 Kb)

KT MasterPozzolith STD

pdf (145,82 Kb)
Wideo