MasterProtect 320 - Ochrona przed korozją i karbonatyzacją

Wodna, niezawierająca rozpuszczalników zawiesina żywic sztucznych na bazie akrylu.

Ochrona powierzchni fasad betonowych przed karbonatyzacją i korozją stali zbrojeniowej do betonu. Umożliwia nałożenie kolorowych powłok malarskich na fasady betonowe i otynkowane, które wymagają zabezpieczenia przed wodą i szkodliwymi gazami, takimi jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki lub chlorki. Możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i sufitach.

Opór dyfuzyjny

  • Dzięki wyokiemu poziomowi oporu dyfuzyjnego hamuje wnikanie szkodliwych gazów, chroni beton i tynk przed emisją substancji szkodliwych mimo dobrej przepuszczalności pary wodnej;

Wysoka ochrona przed korozją stali zbrojeniowej

  • zapewnia skuteczną ochroną przed korozją stali zrbojeniowej utrzymując zasadowość betonu;

Produkt hydrofobowy

  • produkt MasterProtect 320 to produkt hydrofobowy - chroni tynk i beton przed wnikaniem wilgoci;

Dobra przyczepność

  • zapewnia trwałe wiązanie ze wszystkimi mineralnymi zaprawami naprawczymi i szpachlowymi MasterEmaco oraz z tynkiem i betonem;

Dobre krycie farby

  • tworzy jednolitą kolorową powłokę na fasadach betonowych i tynkowych; produkt dostępny w różnych wersjach kolorystycznych;

Ochrona powierzchni - wymagania normowe:

  • System ochrony powierzchni 4 zbadany według DIN V 18026 (łącznie z MasterEmaco N 5100);
  • Spełnia wymagania normy DIN EN 1504-2;

Do pobrania

BASF PL KTP MasterProtect 320

pdf (346,20 Kb)
Wideo