MasterProtect 1870/1880 powłoka na bazie wielosiarczku

Dwuskładnikowa powłoka pośrednia i wierzchnia na bazie wielosiarczku dla odpornych chemicznie systemów MasterProtect 7800/7801 AS

MasterProtect 1870/1880 to dwuskładnikowy, odporny chemicznie materiał powłokowy na bazie wielosiarczku dla systemów MasterProtect 7800 i 7801 AS.

Zastosowanie powłoki pośredniej na bazie wielosiarczku

MasterProtect 1870/1880 stosuje się jako nieprzepuszczalną powłokę na powierzchni włókniny MasterProtect 1860 w zakładach, w których odbywa się napełnianie substancjami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla wody, a także magazynowanie i przeładunek tych substancji, oraz do napraw systemów MasterProtect 7800 i 7801 AS.

Charakterystyka: 

  • Ma wysoką sprężystość.
  • Produkt nie zawiera chloroparafin
  • w układzie powłoki, jest odporny na wiele różnych sub-stancji (zob. lista chemikaliów, na których działanie pro-dukt jest odporny)
  • 2-kolorowy system umożliwia kontrolę procesu malowa-nia: pierwsza powłoka MasterProtect 1880, kolor szary; druga powłoka MasterProtect 1870, kolor czerwony; trzecia po-włoka MasterProtect 1880, kolor szary (system Master-Protect 7800) lub MasterProtect 1881 AS (system prze-wodzący MasterProtect 7801 AS)
  • Łatwe nakładanie przy pomocy wałka, pacy lub pędzla.​

Do pobrania

KTP MasterProtect 1870-1880

pdf (575,04 Kb)

KTS MasterProtect 7800

pdf (433,69 Kb)

KTS MasterProtect 7801 AS

pdf (423,29 Kb)
Wideo