MasterProtect 330 EL Ochrona powierzchni fasad i budowli

Wodna, niezawierająca rozpuszczalników zawiesina żywic sztucznych na bazie akrylu

Ochrona powierzchni fasad betonowych przed karbonatyzacją i korozją stali zbrojeniowej do betonu

MasterProtect 330 EL  to elastyczny środek do ochrony powierzchni fasad betonowych przed karbonatyzacją i korozją stali zbrojeniowej do betonu, pokrywający pęknięcia blisko powierzchni elementów konstrukcyjnych. Umożliwia nałożenie kolorowych powłok malarskich na fasady betonowe i otynkowane, które wymagają zabezpieczenia przed wodą (również z solą) i szkodliwymi gazami, takimi jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki lub chlorki. Możliwość zastosowania na zewnątrz, na ścianach i sufitach.

Wysoki poziom oporu dyfuzyjnego

 • hamuje wnikanie szkodliwych gazów, chroni beton i tynk przed emisją substancji szkodliwych mimo dobrej przepuszczalności pary;

Wysoka odporność na karbonatyzację

 • skutecznie chroni stal zbrojeniową przed korozją utrzymując zasadowość betonu;

Pokrywa pęknięcia

 • pokrywa pęknięcia o szerokości do ok. 0,3 mm;

Wysoki stopień elastyczności

 • również przy dużych wahaniach temperatury i w nietypowo niskich temperaturach;

Produkt hydrofobowy

 • chroni tynk i beton przed wnikaniem wilgoci;

Dobra przyczepność

 • zapewnia trwałe wiązanie z wszystkimi mineralnymi zaprawami naprawczymi i szpachlowymi MasterEmaco oraz z tynkiem i betonem;

Dobre krycie farby

 • tworzy jednolitą kolorową powłokę na fasadach betonowych i tynkowych; produkt dostępny w różnych wersjach kolorystycznych;

Bez rozpuszczalników

 • nie działa szkodliwie na środowisko ani ludzi oparami rozpuszczalników. Brak niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu;

Ochrona powierzchni - wymagania normowe:

 • System ochrony powierzchni 5a zbadany według DIN V 18026 (łącznie z Emaco N 5100);
 • Spełnia wymagania normy DIN EN 1504-2;
 • Spełnia wymagania klasy XF4 (powlekanie w niewielkim stopniu pokrywające pęknięcia; odporność na działanie mrozu i środków odmrażających) według wytycznej ÖBVV „Utrzymanie i naprawa budowli z betonu i żelbetu";

Do pobrania

KTP MasterProtect 330 EL

pdf (317,30 Kb)
Wideo