MasterRheobuild 1021 nadaje płynność mieszance betonowej

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody  PN-EN 934-2.

MasterRheobuild 1021 dzięki połączeniu zalet dwóch sulfonowanych żywic otacza ziarna cementu z jednej strony nadając im jednoimienne ładunki powodujące ich wzajemne odpychanie, z drugiej tworząc na ich powierzchni warstwę smarną. Przyczynia się to do skutecznego rozproszenia ziaren cementu nadając płynność mieszance betonowej.

Rozproszenie ziaren cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałego wskaźnika W/C.
  • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
  • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
  • wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych.
  • wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości.

Domieszka MasterRheobuild 1021 może być wykorzystana do produkcji:

  • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
  • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
  • betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty
  • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonej trwałości, obniżonej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji ale niskim wskaźniku W/C.

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterRheobuild 1021 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterRheobuild 1021 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.


Do pobrania

DWU MasterRheobuild 1021

pdf (437,66 Kb)

KT MasterRheobuild 1021

pdf (152,69 Kb)
Wideo