MasterRoc® HCA 10 – System kontroli hydratacji cementu do mokrego i suchego betonu natryskowego, iniekcji zaprawy i cementu

Wcześniej: DELVO CRETE STABILIZER

Jak działa MasterRoc HCA 10?

MasterRoc HCA 10 to wysokiej jakości, płynna domieszka chemiczna bez zawartości chlorków, którą można stosować z mokrymi i suchymi mieszankami betonowymi do kontroli hydratacji cementu. Domieszka opóźnia hydratację poprzez wstrzymywanie procesu i umożliwia jego wznowienie kilka godzin, a nawet dni później bez utraty jakości stwardniałego betonu natryskowego. Zastosowanie:

 • Drążenie tuneli i górnictwo
 • Tymczasowe i trwałe umacnianie
 • Stabilizacja zbocza
 • Doszczelnianie pierścieni zaprawą (TBM)
 • Systemy iniekcji cementowych

Jakie cechy MasterRoc HCA 10 są wyjątkowe?

 • Utrzymuje urabialność mieszanki betonowej do 3 dni.
 • Całkowite zużycie mokrej i suchej mieszanki – brak odpadów.
 • Znaczna redukcja odskoku i pyłu.

Jakie korzyści przynosi klientom MasterRoc HCA 10?

 • Elastyczny wybór opcji dostawy dla mieszanek betonu natryskowego.
 • Brak czyszczenia pomp lub rur podczas przerw w pracy.
 • Oszczędność czasu i redukcja kosztów.

Do pobrania

broszura - beton natryskowy

pdf (1 008,02 Kb)
Wideo