MasterRoc® MS695 – Płynny krzemian koloidalny

Wcześniej: MEYCO MS695

Jak działa MasterRoc MS695?

MasterRoc MS695 poprawia właściwości torkretu i betonu zarówno w stanie plastycznym, jak i stwardniałym. Jest odpowiedni do: betonu pompowanego, torkretu, betonu wylewanego tradycyjnie, niezbrojonego, zbrojonego, prefabrykowanego, lekkiego lub standardowego oraz betonu białego, barwionego i architektonicznego.

Jakie cechy MasterRoc MS695 są wyjątkowe?

  • Normalne parametry wiązania.
  • Redukcja odstoju wody.
  • Mniejsza segregacja, zwłaszcza w przypadku betonu chudego i o dużym opadzie.
  • Mniejszy skurcz stwardniałego betonu.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc MS695?

  • Poprawa "czasu urabialności" i stabilności.
  • Lepsza pompowalność, zwłaszcza na większe 
odległości.
  • Większa łatwość natryskiwania torkretu, znaczna redukcja ilości odprysków.
  • Lepsza trwałość.

Do pobrania

MasterRoc MS695: Technical Data Sheet (October2013)

pdf (117,88 Kb)
Wideo