MasterRoc® SA 545 – niealkaliczny, niekaustyczny i nietoksyczny wysokowydajny przyspieszacz proszkowy do betonu natryskowego nakładanego metodą suchą

Wcześniej: MEYCO SA 545

Jak działa MasterRoc SA 545?

MasterRoc SA 545 jest wysokowydajnym, niealkalicznym, niekaustycznym i nietoksycznym przyspieszaczem proszkowym do stosowania w procesie przygotowania betonu natryskowego nakładanego metodą suchą. Został specjalnie zaprojektowany dla tymczasowego lub stałego wzmocnienia gruntu podczas drążenia tunelu oraz procesu wydobywczego, stabilizacji zboczy i prac naprawczych. Jest odpowiedni do stosowania tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna , wysoka wytrzymałość końcowa, bardzo cienkie warstwy betonu natryskowego.

Jakie cechy MasterRoc SA 545 są wyjątkowe?

  • Dozowanie można modyfikować, aby uzyskać żądany czas wiązania i twardnienia.
  • Ogranicza spadek wytrzymałości końcowej.
  • Poprawia trwałość w porównaniu z mieszankami z tradycyjnymi przyspieszaczami.
  • Zmniejsza zawartość soli w wodzie ługującej.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc SA 545?

  • Grubość górnej warstwy to 10-15 cm podczas jednokrotnego zastosowania.
  • Szybki postęp prac.
  • Zapewnia poprawę warunków pracy.
  • Szybki wzrost wytrzymałości wczesnej.

Do pobrania

MasterRoc SA 545: Technical Data Sheet (October2013)

pdf (62,86 Kb)
Wideo