MasterRoc® TCC 735 – bezchlorkowy płynny ulepszacz do betonu

Wcześniej: MEYCO TCC 735

Jak działa MasterRoc TCC 735?

MasterRoc TCC 735 jest bezchlorkową, wielofunkcyjną domieszką płynną, która zwiększa jakość betonu natryskowego zarówno w stanie plastycznym jak i utwardzonym. Jest przeznaczona specjalnie do:

 • nakładania betonu natryskowego metodą mokrą
 • betonu wylewanego
 • betonu niskocementowego
 • betonu z zawartością kruszyw o nieokreślonej jednorodności lub drobnoziarnistego materiału
 • prac w ciepłym klimacie

Jej unikalny skład zapewnia lepszą hydratację cementu. W wyniku tego, kurczenie wstępne jest znacząco ograniczone, a zwiększone zostają właściwości wiązania, gęstość i wytrzymałość na ściskanie.

Jakie cechy MasterRoc TCC 735 są wyjątkowe?

 • Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego środka do pielęgnacji betonu
 • Maksymalna hydratacja cementu
 • Lepsze połączenie warstw oraz przyczepność do podłoża

Jakie korzyści przynosi MasterRoc TCC 735?

 • Zwiększona urabialność i pompowalność
 • Większa gęstość i wytrzymałość końcowa
 • Zredukowane kurczenie wstępne i mniejsza przepuszczalność

Do pobrania

MasterRoc TCC 735: Technical Data Sheet (October2013)

pdf (61,05 Kb)

broszura - beton natryskowy

pdf (1 008,02 Kb)
Wideo