MasterRoc MP 307CE – szybko działająca żywica akrylowa o niskiej lepkości do trwałego uszczelniania zabezpieczającego przed wnikaniem wody oraz do iniekcji kurtynowej betonu i konstrukcji murowych

Wcześniej: MEYCO MP 307CE

Jak działa MasterRoc MP 307CE?

MasterRoc MP 307CE to wysokoreaktywna dwuskładnikowa żywica akrylowa o niskiej lepkości zapewniającej dobre wnikanie. Produkt szybko wiąże, tworząc gumo-podobną żywicę mogącą wytrzymać niektóre ruchy gruntu i ruchy spowodowane pęknięciami. Żywica akrylowa MasterRoc MP 307CE została specjalnie opracowana do naprawy betonu i posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504-5.

Zalecane stosowanie:

 • Naprawa betonu, tworzy pęczniejące wypełnienie dostosowujące się do kształtu pęknięć i szczelin
 • Trwałe uszczelnianie okładzin tunelowych, szybów i konstrukcji murowych, zabezpieczające przed ciśnieniem statycznym wód gruntowych przekraczającym 12 barów (1200 kPa)
 • Zatrzymywanie niewielkich napływów wody
 • Iniekcja węży iniekcyjnych
 • Stabilizacja gruntu
 • Iniekcja kurtynowa

Jakie cechy MasterRoc MP 307CE są wyjątkowe?

 • Bardzo niska lepkość
 • Kontrolowany czas żelowania od 3 sekund do 22 minut przy 68 °F (20 °C)
 • Urabialny między 41 °F (5 °C) a 104 °F (40 °C)
 • Doskonała elastyczność (wydłużenie przy zerwaniu >300%)
 • Dobra odporność chemiczna na kwasy, zasady, rozpuszczalniki, paliwa itp.
 • Dobra siła wiązania do popękanej skały i betonu, nawet w środowisku wilgotnym

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 307CE?

 • Przyjazny dla środowiska – nieszkodliwy w kontakcie z wodą gruntową
 • Niska lepkość umożliwia głęboką penetrację bardzo wąskich szczelin i pęknięć
 • Dobra zdolność przystosowania się do ruchów lub osiadania gruntu
 • Trwałość powyżej 10 lat
 • Wodoodporny do ciśnienia ponad 12 barów (174 psi [1,2 MPa])
 • Niekorozyjny
 • Niewrażliwy na wodę, zachowuje prawie niezmieniony kształt początkowy (maksymalna zmiana masy -15% do +20%)

Do pobrania

boszura Iniekcje

pdf (3,23 Mb)
Wideo