MasterRoc MP 325 - Preparat hydrofilowy o niskiej lepkości, nie zawierający rozpuszczalników, do iniekcji w skałach i konsolidacji warstw piasku i mułu

Wcześniej: MEYCO MP 325

Jak działa MasterRoc MP 325?

Zaprawa MasterRoc MP 325 to jednoskładnikowy system iniekcji, bazujący na nanometrycznej zawiesinie krzemianu koloidalnego. Czas wiązania można dostosowywać przy pomocy przyspieszacza w postaci 10 % roztworu NaCl. Czas żelowania można kontrolować poprzez modyfikowanie ilości przyspieszacza dodawanego do Składnika A zaprawy MasterRoc MP 325. Dzięki właściwościom hydrofilowym preparat charakteryzuje się dobrą przyczepnością do mokrych powierzchni. Podczas nakładania nie powstaje piana, która mogłaby negatywnie wpłynąć na przyczepność. Urządzenia można myć, używając wody. Zaprawa MasterRoc MP 325 została opracowana do konsolidacji warstw piaszczystych i mulistych oraz do wstrzykiwania do wąskich spoin i szczelin w skale.

Zalecane stosowanie:

 • Stabilizacja zbocza w skale
 • Ulepszanie gruntu
 • Wstępna iniekcja przy tunelowaniu
 • Hydroizolacja wybudowanych tuneli
 • Hydroizolacja i stabilizacja w kopalniach

Jakie cechy MasterRoc MP 325 są wyjątkowe?

 • Bardzo niska lepkość
 • Urabialny między 40 °F a 105 °F (5 °C i 40 °C)
 • Przy stosowaniu z zaprawami cementowymi można używać zwykłego sprzętu do mieszania i pompowania
 • Może być stosowany z jedno lub dwuskładnikowymi pompami

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 325?

 • Doskonała penetracja
 • Kontrolowany czas żelowania przy pomocy przyspieszacza w postaci 10 % roztworu chlorku sodu (NaCl)
 • Większe bezpieczeństwo pracy, mniejsze oddziaływanie na środowisko i niskie koszty manipulacji
 • Nieagresywny
 • Dobra przyczepność do mokrych powierzchni
 • Bezpieczny dla środowiska; nie zawiera rozpuszczalników ani substancji toksycznych
Wideo