MasterRoc MP 355 - Wysokoreaktywna dwuskładnikowa poliuretanowa żywica iniekcyjna

Wcześniej: MEYCO MP 355

Jak działa MasterRoc MP 355?

MasterRoc MP 355 to dwuskładnikowa poliuretanowa żywica iniekcyjna, bez zawartości rozpuszczalników, specjalnie opracowana do zatrzymywania gwałtownych przepływów wody i stabilizacji gruntu.

Zalecane stosowanie:

  • Kontrola wnikania dużych ilości wody
  • Stabilizacja spękanej skały, piasków i żwirów oraz materiałów do zasypywania zagłębień terenu
  • Wypełnianie pustek
  • Naprawa konstrukcji betonowych

Jakie cechy MasterRoc MP 355 są wyjątkowe?

  • W wyniku kontaktu z wodą produkt tworzy sztywną pianę. Reaguje również bez dodawania wody, tworząc sztywny, gumo-podobny materiał
  • Szybko działający materiał tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość lub sztywność struktury

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 355?

  • Reaguje zarówno z wodą, jak i bez wody. Istotną zaletą z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to, że materiał stwardnieje w każdych warunkach.
  • Reakcję można modyfikować poprzez dodanie przyspieszacza i tiksotropowego środka, dostarczanych oddzielnie do Składnika A

Do pobrania

MasterRoc MP 355: Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (186,10 Kb)

boszura Iniekcje

pdf (3,23 Mb)
Wideo