MasterRoc® MP 355 MR0 – Wolno działająca, dwuskładnikowa poliuretanowa żywica iniekcyjna do konsolidacji gruntu przy pomocy długich przewodów iniekcyjnych

Wcześniej: MEYCO MP 355 A3 MR0

Jak działa MasterRoc MP 355 MR0?

MasterRoc MP 355 MR0 to dwuskładnikowa poliuretanowa żywica iniekcyjna nie zawierająca rozpuszczalników, przeznaczona do konsolidacji gruntu za pomocą długich przewodów iniekcyjnych. Jest specjalnie opracowana do stabilizacji spękanej skały, piasków i żwirów.

Jakie cechy MasterRoc MP 355 MR0 są wyjątkowe?

  • Szybko działający materiał tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość lub sztywność struktury.
  • Wolna reakcja umożliwia penetracja bardzo wąskich pęknięć i szczelin o szerokości 0,05 mm.
  • W wyniku kontaktu z wodą produkt tworzy sztywną pianę.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc MP 355 MR0?

  • Produkt reaguje również bez dodawania wody, tworząc sztywny, gumo-podobny materiał. Istotną zaletą z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to, że materiał stwardnieje w każdych warunkach.
  • Doskonała przyczepność do wielu rodzajów podłoży.
  • Nie zawiera rozpuszczalników

Do pobrania

MasterRoc MP 355 MR0: Technical Data Sheet

pdf (94,41 Kb)
Wideo