MasterRoc® MP 355 Thix – Wysokoreaktywna, dwuskładnikowa poliuretanowa żywica / piana iniekcyjna zatrzymująca duże przecieki wody

Wcześniej: MEYCO MP 355 A3 THIX

Jak działa MasterRoc MP 355 Thix?

MasterRoc MP 355 Thix to dwuskładnikowa poliuretanowa żywica iniekcyjna bez zawartości rozpuszczalników, specjalnie przeznaczona do zatrzymywania bardzo dużych ilości wody i gwałtownych przepływów w trudnych warunkach (woda płynąca) w konstrukcjach podziemnych. Jest odpowiedni do zimnej wody.

Jakie cechy MasterRoc MP 355 Thix są wyjątkowe?

  • W wyniku kontaktu z wodą pełna reakcja przebiega w bardzo krótkim czasie.
  • Właściwości tiksotropowe zapewniają zwiększoną stabilność i zapobiegają rozcieńczaniu przy narażeniu na duże przepływy wody.
  • W wyniku kontaktu z wodą produkt tworzy sztywną pianę.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc MP 355 Thix?

  • Może być stosowany tam, gdzie wymagana jest natychmiastowa wytrzymałość strukturalna.
  • Produkt reaguje również bez dodawania wody, tworząc sztywny, gumo-podobny materiał. Istotną zaletą z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to, że materiał stwardnieje w każdych warunkach.
  • Bardzo szybki przyrost lepkości.

Do pobrania

MasterRoc MP 355 Thix: Technical Data Sheet (October2013)

pdf (158,42 Kb)
Wideo