MasterRoc MP 364 Flex -Wysokoreaktywna dwuskładnikowa ognioodporna krzemianowo - polimocznikowa żywica iniekcyjna do konsolidacji warstw

Wcześniej: MEYCO MP 364 Flex

Jak działa MasterRoc MP 364 Flex?

MasterRoc MP 364 Flex to dwuskładnikowa, krzemianowo - polimocznikowa żywica iniekcyjna bez zawartości rozpuszczalników, specjalnie opracowana do szybkiej stabilizacji warstw i uszczelnień zabezpieczających przed wnikaniem wody.

Zalecane stosowanie:

 • Konsolidacja warstw węgla i skały przy drążeniu i wydobywaniu
 • Konsolidacja spękanej skały w korytarzach, szybach i przodkach ścianowych
 • Stabilizacja zbocza
 • Uszczelnianie zabezpieczające przed wodą i gazem
 • Naprawa pęknięć w betonie
 • Zastosowanie w konstrukcjach podwodnych

Jakie cechy MasterRoc MP 364 Flex są wyjątkowe?

 • Nie powiększa swojej objętości w kontakcie z wodą ani nie pochłania wody
 • Penetracja pęknięć szerszych niż 0,006 cala (0,14 mm)
 • Wykazuje dobrą przyczepność do mokrych powierzchni oraz do powierzchni o niskim współczynniku tarcia
 • Równie szybka reakcja w środowisku suchym, jak i pod wodą
 • Bardzo szybko reagujący materiał stosowany tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość i elastyczność struktury
 • Ognioodporny

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 364 Flex?

 • Skraca czas przestojów podczas przeprowadzania iniekcji
 • Redukuje kruszenie i spadanie skał wynikające zazwyczaj z niestabilnych warunków gruntu
 • Zwiększa bezpieczeństwo pracownika dzięki mniejszej ilości ciepła wydzielanego w reakcji egzotermicznej, a co za tym idzie niższym temperaturom
 • Zwiększa produktywność

Do pobrania

MasterRoc MP 364 Flex: Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (252,11 Kb)
Wideo