MasterRoc MP 367 Foam - Wysokoreaktywna dwuskładnikowa krzemianowo-polimocznikowa piana do wypełniania ubytków

Wcześniej: MEYCO MP 367 Foam

Jak działa MasterRoc MP 367 Foam?

Dwuskładnikowa krzemianowo-piana bez zawartości rozpuszczalników MasterRoc MP 367 Foam jest specjalnie opracowana do szybkiego wypełniania ubytków oraz do konsolidacji w warstwach węgla i skał.

Zalecane stosowanie:

  • Wypełnianie ubytków w warstwach węgla i innych
  • Konsolidacja spękanej skały, piasków, żwiru i węgla
  • Stabilizacja ubytków w tunelach
  • Uszczelnienia wyrobisk i wentylacji w kopalniach węgla
  • Iniekcja wstępna w tunelach drążonych TBM

Jakie cechy MasterRoc MP 367 Foam są wyjątkowe?

  • Nie powiększa swojej objętości w kontakcie z wodą ani nie pochłania wody
  • Wykazuje dobrą przyczepność do mokrych powierzchni
  • Dobra stabilność chemiczna
  • Przeważające zamknięte komórki piany

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 367 Foam?

  • Bardzo szybko działający materiał, stosowany tam, gdzie wymagana jest prędkość spieniania, elastyczność i właściwości opóźniające palenie

Do pobrania

MasterRoc MP 367 Foam: Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (331,10 Kb)
Wideo