MasterRoc MP 650 - Drobnoziarnisty cement portlandzki do iniekcji w skałach i glebie

Wcześniej: MEYCO Rheocem 650

Jak działa MasterRoc MP 650?

Drobnoziarnisty cement portlandzki MasterRoc MP 650 jest przeznaczony do stosowania przy iniekcjach w skałach i glebie. Małe rozmiary cząsteczek produktu MasterRoc MP 650 sprawiają, że szczególnie skutecznie wnika w wąskie spoiny, szczeliny i pory. Dzięki doskonałym właściwościom penetracyjnym zapewnia znacznie efektywniejsze zabezpieczenie skały i mas ziemi wodoodporną zaprawą niż rozwiązania oparte na zwykłym cemencie portlandzkim.

Zalecane stosowanie:

 • Tunele, jaskinie, kopalnie - iniekcja wstępna i po drążeniu
 • Uszczelnienie zabezpieczające przed wodami gruntowymi i stabilizacja gruntu
 • Iniekcje do gleby
 • Zestawy do iniekcji wstępnej
 • Iniekcja kontaktowa

Jakie cechy MasterRoc MP 650 są wyjątkowe?

 • Krótki czas wiązania – początek wiązania od 60 do 120 minut, koniec wiązania od 120 do 150 minut
 • Trwały
 • Efektywny kosztowo
 • Niewielki stopień zmielenia; 6500 cm²/g określony metodą Blaine'a
 • Nieszkodliwy

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 650?

 • Doskonała penetracja wąskich spoin, szczelin i porów
 • Po prawidłowym nałożeniu lepsza wodoszczelność
 • Lepsze środowisko pracy
 • Większa efektywność wstrzykiwania zaprawy i mniejsze straty

Do pobrania

MasterRoc MP 650: Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (115,98 Kb)
Wideo