MasterRoc AGA 41 - Domieszka przyspieszająca do zaprawy doszczelniającej pierścienie do TBM

Wcześniej: MEYCO GA 41

Jak działa MasterRoc AGA 41?

Domieszka MasterRoc AGA 41 jest wysokiej jakości przyspieszaczem, głównie używanym do zaprawy doszczelniającej pierścienie do maszyn drążących (TBM). Dozowanie domieszki MasterRoc AGA 41 może się różnić w zależności od żądanego czasu wiązania i twardnienia. MasterRoc AGA 41 to płynny środek dodawany do strumienia zaprawy, jak najbliżej końca tylnej tarczy przez otwory do wprowadzania zaprawy.

Zalecane stosowanie:

  • Zastosowania TBM
  • Mieszanki zapraw z lub bez spoiw cementowych

Jakie są wyjątkowe cechy MasterRoc AGA 41?

  • Możliwość dostosowania czasu wiązania
  • Niska lepkość

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc AGA 41?

  • Wysoka wytrzymałość wczesna
  • Niskie zużycie
  • Łatwy do mieszania w zaprawie, nawet w niskich temperaturach
Wideo