MasterRoc MF 501 - Wysokowartościowa domieszka uplastyczniająca i redukująca ilość wody do mieszanin podsadzkowych

Wcześniej: MEYCO Minefill 501

Jak działa MasterRoc MF 501?

MasterRoc MF 501 to płynna domieszka redukująca ilość wody, używana do poprawy właściwości podsadzek górniczych.

Zalecane stosowanie:

 • Podsadzka w postaci pasty
 • Podsadzka o wysokiej gęstości
 • Podsadzka cementowo-skalna
 • Podsadzka hydrauliczna

Jakie cechy MasterRoc MF 501 są wyjątkowe?

 • Mniejsza zawartość wody
 • Lepsza konsystencja i płynność
 • Normalny czas wiązania i twardnienia
 • Redukuje ciśnienie pompowania i dystrybucji

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MF 501?

 • Optymalizacja mieszaniny i/lub oszczędność kosztów dzięki redukcji ilości spoiwa (cement/cement żużlowy/popiół lotny)
 • Poprawia urabialność (właściwości reologiczne) wszystkich rodzajów podsadzek, zmniejszając zapotrzebowanie na wodę
 • Większa wytrzymałość in-situ na wszystkich etapach wiązania
 • Redukcja segregacji bardzo gęstych zaczynów
 • Redukcja przepuszczalności i skurczu w stwardniałej podsadzce
 • Potencjalnie skraca czas cyklu i zwiększa produkcję
Wideo