MasterRoc MF 507 - Wysokowartościowa domieszka uplastyczniająca i redukująca ilość wody do mieszanin podsadzkowych

Wcześniej: MEYCO Minefill 507

Jak działa MasterRoc MF 507?

MasterRoc MF 507 to gotowa do użycia, wysokiej klasy domieszka redukująca ilość wody. Domieszka MasterRoc MF 507 jest szczególnie skuteczna w poprawianiu konsystencji mieszanin podsadzkowych. Jest to możliwe dzięki utrzymywaniu konsystencji bez wpływania na rozwój wczesnej wytrzymałości na ściskanie i na czas wiązania. Utrzymywanie urabialności pozwala zachować coraz bardziej spójne właściwości z każdą partią, poprawiając w ten sposób efektywność operacyjną. Podsadzki produkowane z zastosowaniem domieszki MasterRoc MF 507 znacznie dłużej utrzymują konsystencję niż podsadzki z dodatkiem innych domieszek redukujących ilość wody. Utrzymanie konsystencji jest uzyskiwane bez wpływania na prędkość twardnienia lub na rozwój wczesnej wytrzymałości na ściskanie.

Zalecane stosowanie:

 • Podsadzki wymagające rozwoju wysokiej wczesnej wytrzymałości na ściskanie
 • Podsadzki o wymaganej dużej płynności, zwiększonej stabilności i trwałości
 • Podsadzki o zróżnicowanych wymaganiach w zakresie redukcji ilości wody (5-40%)

Jakie cechy MasterRoc MF 507 są wyjątkowe?

 • Mniejsza zawartość wody
 • Bardzo dobre utrzymywanie konsystencji
 • Optymalny czas wiązania
 • Elastyczność dozowania

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MF 507?

 • Spójność operacji
 • Zoptymalizowane koszty mieszanki
 • Doskonały rozwój wytrzymałości wczesnej
 • Wysokie docelowe wytrzymałości
 • Zdolność do uzyskania trudnego połączenia wysokiej wczesnej i końcowej wytrzymałości na ściskanie
 • Zwiększona produktywność
 • Poprawa efektywności operacyjnej
 • Mniej kontroli jakości
 • Utrzymanie urabialności bez opóźnień
Wideo