MasterRoc® SLF 30 – Piana kondycjonująca grunt dla maszyn drążących tunele (TBM)

Wcześniej: MEYCO SLF 30

Jak działa MasterRoc SLF 30?

MasterRoc SLF 30 jest środkiem pianotwórczym specjalnie zaprojektowanym do kondycjonowania gruntu do stosowania w obudowanych maszynach drążących tunele z tarczą. Jest dostosowany do drążenia w miękkim gruncie i może być stosowany w standardowych urządzeniach dozujących i pianotwórczych maszyn TBM.

Jakie cechy MasterRoc SLF 30 są wyjątkowe?

  • Korzystniejsze zachowanie się gruntu.

Łatwiejsze usuwanie urobku.

  • Zmniejszona przepuszczalność i lepsze uszczelnienie lica ściany.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc SLF 30?

  • Nadawanie odpowiednich właściwości w zakresie odkształceń plastycznych gruntu, co zapewnia równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększoną stabilność lica ściany.
  • Niższe tarcie wewnętrzne i mniejsza ścieralność gruntu od głowicy do przenośnika ślimakowego i taśmociągu zmniejsza zużycie energii, umożliwia wydobycie i transport ziemi i redukuje koszty zużycia.
  • Zredukowana lepkość pewnych rodzajów gruntów, która mogłaby doprowadzić do problemów z zablokowaniem maszyny.

Do pobrania

MasterRoc SLF 30: Technical Data Sheet (October2013)

pdf (149,49 Kb)
Wideo