MasterRoc® SLF 41

Piana kondycjonująca grunt do maszyn drążących tunele (TBM)

Jak działa MasterRoc SLF 41?

MasterRoc SLF 41 jest środkiem pianotwórczym wzmocnionym polimerami, zaprojektowanym specjalnie do kondycjonowania gruntu przy zastosowaniu maszyn drążących tunele z tarczą. Jest dopasowany do drążenia tuneli w miękkim gruncie i mule oraz glebie piaszczystej, która może zawierać duże ilości wody. Może być także stosowany w standardowych urządzeniach dozujących oraz pianotwórczych maszyn TBM.

Jakie cechy MasterRoc SLF 41 są wyjątkowe?

  • Korzystniejsze zachowanie się gruntu.
  • Łatwiejsze usuwanie urobku.
  • Zmniejszona przepuszczalność gruntu.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc SLF 41?

  • Nadawanie odpowiednich właściwości w zakresie odkształceń plastycznych gruntu, co zapewnia równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększoną stabilność lica ściany.
  • Niższe tarcie wewnętrzne i mniejsza ścieralność gruntu przy głowicy .
  • Obniżona lepkość pewnych rodzajów gruntów, która mogłaby doprowadzić do problemów z zablokowaniem maszyny.

Do pobrania

KT MasterRoc SLF 41

pdf (145,85 Kb)

broszura TBM

pdf (2,02 Mb)
Wideo