MasterRoc SLP 1 - Ciekły polimer do zmiękczania gruntu do stosowania w maszynach drążących tunele

Wcześniej: MEYCO SLF P1

Jak działa MasterRoc SLP 1?

MasterRoc SLP 1 jest polimerem smarowym w formie ciekłej, stosowanym do zwiększenia wydajności produktów pianowych MasterRoc SLP w trudnych warunkach podziemnych, np. w gruntach z zawartością drobnego piasku, mułu lub gliny o dużej zawartości wody. Stosuje się go tam, gdzie rośnie zawartość wody w gruncie, a piana jest niewystarczającym środkiem, aby zmienić jego właściwości. Ciekły polimer MasterRoc SLP 1 został opracowany specjalnie do kondycjonowania gruntu z zastosowaniem maszyny drążącej TBM z tarczą. Jest wysokowydajnym środkiem zmieniającym struktury gruntu, skutecznym przy rozwiązywaniu problemów z wodą w gruntach zawierających drobny piasek, muł lub glinę.

Zalecane stosowanie:

  • Grunty niskiej klasy i grunty nasycone przy zastosowaniu tarcz typu EPB w maszynach TBM z tarczą
  • Kondycjonowanie gruntu przy zastosowaniu tarcz typu EPB

Jakie cechy MasterRoc SLP 1 są wyjątkowe?

  • Nadaje odpowiednie właściwości w zakresie odkształceń plastycznych gruntu, co zapewnia równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększoną stabilność czoła przodka
  • Zmniejsza tarcie wewnętrzne i ścieralność gruntu przy głowicy do przenośnika ślimakowego. Dzięki czemu jest mniejsze zużycie energii i narzędzi
  • Nie wymaga użycia sprzętu do mieszania (gotowy do użycia)
  • Łatwo się go dozuje i dostosowuje odpowiednie ilości do panujących warunków gruntu.

Jakie korzyści przynosi MasterRoc SLP 1?

  • Redukuje przepuszczalność i zwiększa szczelność czoła przodka
  • Zwiększa spójność gruboziarnistego, czystego piasku i żwirów, aby proces wydobycia gruntu przebiegał płynnie
  • Zwiększa lepkość gruntu poprzez zmianę konsystencji mokrego gruntu na łatwiejszą z punktu widzenia wydobycia i stabilizacji
  • Pomaga w utworzeniu „czopa” podczas iniekcji, kierując go do przenośnika ślimakowego

Do pobrania

MasterRoc SLP 1 Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (113,37 Kb)

broszura TBM

pdf (2,02 Mb)
Wideo