MasterRoc SLP 2 - ciekły polimer do kondycjonowania gruntu do stosowania w maszynach drążących tunele

Wcześniej: MEYCO SLF P2

Jak działa MasterRoc SLP 2?

MasterRoc SLP 2 jest ciekłym polimerem stosowanym do zwiększenia wydajności produktów pianowych MasterRoc SLP w trudnych warunkach gruntowych. Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 ma zastosowanie do gruntów gruboziarnistych z zawartością małych ziaren lub gruntów nasączonych wodą o dużym ciśnieniu.

Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 może być także stosowany do zmiany właściwości zawiesiny bentonitu do aplikacji za pomocą maszyny TBM.

Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 został zaprojektowany do kondycjonowania gruntu podczas drążenia za pomocą maszyn TBM. Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 jest wysokowydajnym środkiem w zakresie zmiany struktury gruntu i jest doskonały do stosowania w gruboziarnistym, czystym piasku i żwirach.

Zalecane stosowanie:

 • Kondycjonowanie gruntu zastosowaniu tarcz typu EPB
 • Grunty niskiej klasy i drobnoziarniste, grunty nasycone i o wysokim ciśnieniu wody przy zastosowaniu tarcz typu EPB
 • Przyspieszenie osiadania i polepszenie właściwości osadu filtracyjnego zawiesiny bentonitu; Odpowiedni dla zawiesiny bentonitu w warunkach zasolenia

Jakie cechy MasterRoc SLP 2 są wyjątkowe?

 • Gotowy do użycia ciekły polimer
 • Korzystny dla środowiska

Jakie korzyści przynosi MasterRoc SLP 2?

 • Zmniejszona przepuszczalność i zwiększona szczelność czoła przodka
 • Równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększona szczelność czoła przodka
 • Zmniejszone tarcie wewnętrzne i ścieralność gruntu od głowicy do przenośnika ślimakowego, zmniejszające zużycie energii i narzędzi
 • Zwiększona spójność gruboziarnistych, czystych piasków i żwirów - płynniejsze wydobycie gruntu
 • Efekt nasiąkania wodą oraz pęcznienia gruntu, zmieniając konsystencję mokrego gruntu na grunt łatwiejszy do wydobycia „„
 • Przyspiesza opadanie zawiesiny bentonitu. Odpowiedni dla zawiesiny bentonitu w warunkach zasolenia

Do pobrania

MasterRoc SLP 2 Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (115,12 Kb)

broszura TBM

pdf (2,02 Mb)
Wideo