MasterSeal M 276 Pigmentowana powłoka ścieralna

Pigmentowana powłoka ścieralna 2C-PU, do użytku w systemach parkingów wielopoziomowych


MasterSeal M 276 to 2-składnikowa, bezrozpuszczalni-kowa powłoka poliuretanowa. Jest zarówno wytrzymała, jak i sprężysta, oraz charakteryzuje się doskonałym związaniem z elastomerowymi membranami wodochronnymi wykorzystywanymi w systemach hydroizolacji parkingów. Trwale przylega do posypki z kruszywa, zapewniając trudnościeralną, odporną na poślizg powierzchnię.

Zastosowania:

MasterSeal M 276 tworzy powłokę ścieralną w systemach izolacji wodochronnej parkingów wielopoziomowych Ma-sterSeal 2255 i 2265. Systemy te spełniają wymogi nie-mieckich specyfikacji, odpowiednio OS 13 i OS 8. Master-Seal M 276 tworzy także powłokę ścieralną w systemie Ma-sterSeal 2263, który spełnia wymogi niemieckiej specyfika-cji dodatkowej „a” OS 11 (OS F) dotyczącej powłok o zwięk-szonych właściwościach w zakresie dynamicznego most-kowania rys, zdolnych do wytrzymania ruchu osób i pojaz-dów.

Cechy:

  • wytrzymała i sprężysta;
  • doskonałe związanie z membraną wodochronną;
  • trwałe przyleganie do posypki z kruszywa;
  • wytrzymuje obciążenia wywołane ruchem drogowym;
  • odporna na paliwa, kwas akumulatorowy​;

Do pobrania

KTP_MasterSeal_M276

pdf (587,58 Kb)

PZH_MasterSeal M 276

pdf (440,60 Kb)
Wideo