MasterSeal M 310 elastyczna, dielektryczna powłoka epoksydowa

Dwuskładnikowa elastyczna, dielektryczna  powłoka epoksydowa o wysokiej objętościowo zawartości składników stałych i satynowym wykończeniu.

Nakładana wałkiem lub natryskiem izolacja wodochronna

Nakładana wałkiem lub przez bezpośredni natrysk na konstrukcję z betonu zbrojonego, na którą poprzednio nałożono określony środek gruntujący. MasterSeal M 310 tworzy warstwę o wysokim stopniu izoacji wodochronnej i dużym potencjale ochrony przed działaniem substancji powodujących uszkodzenia betonu zbrojonego.

Ochrona konstrukcji z betonu zbrojonego:

Powłoka MasterSeal M 310 zalecana jest na przykład do ochrony konstrukcji z betonu zbrojonego narażonych na działanie bardzo agresywnych środowisk lub substancji chemicznych, takich jak konstrukcje nabrzeży morskich, oczyszczalnie ścieków, kanały ściekowe, belki nadproży z betonu sprężonego itd.

Powłoka MasterSeal M 310 do ochrony i napraw konsrukcji betonowych:

 • monolityczne związanie z podłożem
 • wysoka odporność chemiczna na wiele agresywnych substancji (zob. tabela na kolejnych stronach)
 • zdolność do mostkowania rys: cecha ta umożliwia zachowanie w stanie nienaruszonym powłoki nałożonej na istniejące spękania betonu
 • statyczne badanie zdolności do mostkowania rys zgodne z normą EN 1062-7 (metoda A)
 • stanowi materiał dielektryczny: może być wykorzystana do izolacji elektrycznej belek nadproży z betonu sprężonego w celu zapobiegania korozji prętów zbrojeniowych spowodowanej działaniem prądów błądzących
 • jest odporna na nadciśnienie i podciśnienie wody i ciśnienie osmotyczne, czyli warunki standardowo oddziałujące na dna i ściany zbiorników wody
 • chroni przed przenikaniem:
  • wody - zapobieganie przenikaniu wody zapobiega również korozji prętów zbrojeniowych, której przyczyną może być przedostawanie się jonów chloru i pogorszenie stanu betonu wynikające z naprzemiennych cykli zamarzania i rozmarzania
  • dwutlenku węgla przez określony czas - proces karbonatyzacji betonu sprawia, że traci on naturalną zdolność pasywacji prętów zbrojeniowych, co może prowadzić do ich korozji. MasterSeal M 310 zapobiega przedostawaniu się tej substancji do betonu;
 • jest zgodna z zasadami podanymi w EN 1504-2 ("Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych") oraz zachowuje względne wartości dopuszczalnych tolerancji, także w zakresie agresywnego oddziaływania chemicznego.

Do pobrania

Broszura_MasterSeal Biogazownie

pdf (382,35 Kb)

KTP_MasterSealM 310

pdf (590,81 Kb)
Wideo