MasterSeal M 790 membrana Xolutec

Dwukomponentowa membrana o wysokiej odporności chemicznej i zdolności do mostkowania rys bazująca na Xolutec™ – technologii hydroizolacyjnej oraz ochronnej dla konstrukcji betonowych stosowanej w trudnych warunkach

MasterSeal M 790 jest dwuskładnikową, mostkującą rysy membraną bazującą na Xolutec™ – technologii zapewniającej zarówno wysoką odporność chemiczną jak i mechaniczną.

Xolutec™ – nowy wymiar trwałości

Xolutec™ to innowacyjna i inteligentna technologia łącząca zalety dopełniających się rozwiązań. W czasie mieszania na budowie w materiale tworzy się połączona krzyżowo przenikająca się sieć (IPN) polepszająca ogólne właściwości produktu. Kontrolując gęstość sieciowania, można dobrać właściwości technologii Xolutec™ w taki sposób, aby idealnie odpowiadały pożądanej charakterystyce produktu – na przykład umożliwia to tworzenie materiałów o rożnych stopniach wytrzymałości i elastyczności. Xolutec™ wyróżnia się bardzo niską zawartością lotnych związków organicznych (VOC), dzięki czemu nanoszenie materiału jest proste i szybkie – zarówno wałkiem, jak i poprzez natrysk (w zależności od wymagań). Działa bardzo szybko, nawet w niskich temperaturach, skracając czas aplikacji – co pozwala na szybki powrót obiektu do użytkowania i zminimalizowanie przestojów. Błąd tłumaczenia‑Technologia ta jest niewrażliwa na wilgoć i toleruje wiele rożnych warunków w miejscu aplikacji. Znacznie wydłuża tzw. „okno” w czasie aplikacji, co zmniejsza możliwość wystąpienia opóźnień i awarii. Długie okresy pomiędzy konserwacjami i niższe koszty utrzymania w ciągu całego cyklu życia znacząco zmniejszają całkowity koszt użytkowania obiektu dla inwestora/użytkownika.

Membrana MasterSeal M 790 jest używana w zastosowaniach hydroizolacyjnych, w których wymaga się dużego stopnia odporności chemicznej:

 • Oczyszczalnie ścieków, zarówno w strefie dopływowej, jak i odpływowej.
 • Rurociągi kanalizacyjne;
 • Biogazownie;
 • Ochrona pośrednia;

Membrana MasterSeal M 790 może być aplikowana:

 • Na podłożach poziomych i pionowych.
 • We wnętrzach i na zewnątrz.
 • Na podłożach betonowych, z zaprawy cementowej lub stalowych.
 • W celu zabezpieczenia betonu zbrojonego przed korozją wynikającą z karbonatyzacji lub nasycenia chlorkami oraz przed agresją chemiczną w tacach przechwytujących w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Charakterystyka korzyści

 • Łatwość nakładania wałkiem lub pacą.
 • Ciągłość membrany: monolityczna – brak zakładek, zgrzewów lub szwów
 • Doskonała odporność chemiczna – także na wysokie stężenie biogenicznego kwasu siarkowego.
 • Wodoodporna, także na stojącą wodę.
 • Pełne wiązanie z podłożem: możliwość nakładania na szeroką gamę podłoży przy użyciu odpowiedniego środka gruntującego.
 • Tolerancja na wilgoć: możliwość nakładania na podłoża o wysokiej wilgotności resztkowej.
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej: niskie ryzyko powstawania pęcherzy.
 • Wysoka odporność na dyfuzję dwutlenku węgla: chroni beton przed korozją prętów zbrojeniowych.
 • Wysoka wytrzymałość na rozdzieranie i uderzenia. Zachowuje odporność przy ruchu kołowym oraz w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
 • Materiał twardy, elastyczny, o zdolności do mostkowania rys.
 • Wysoka wytrzymałość i ochrona przy zmniejszonym pękaniu spowodowanym wzrostem kruchości.
 • Termoutwardzalna: nie mięknie w wysokiej temperaturze.
 • Doskonała przyczepność na rożnych rodzajach podłoży (beton, stal).
 • Wodoodporność: potwierdzona odporność na efekt burzy oraz cykl zamrażania/rozmrażania, możliwość stosowania na zewnątrz bez dodatkowej powłoki wierzchniej.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Może być aplikowana poprzez natrysk odpowiednią dwukomponentową maszyną do natrysku (skontaktuj się z naszym działem technicznym w sprawie szczegółów)

Zatwierdzenia i certyfikaty

Zobacz też: system MasterSeal 7000 CR

Do pobrania

DWU MasterSeal M 790

pdf (110,78 Kb)

PL KTP MasterSeal M 790

pdf (378,01 Kb)
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

MasterSeal 7000 CR

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

Wideo