MasterSeal M 869 powłoka ścieralna do parkingów

Membrana 2K-PU i powłoka ścieralna do nawierzchni parkingów wielopoziomowych, wysoce sprężysta

MasterSeal M 869 jest nakładaną ręcznie, dwuskładnikową, samopoziomującą powłoką elastomerową na bazie poliuretanu.

Zastosowania:

MasterSeal M 869 tworzy membranę wodochronną w na-stępujących systemach hydroizolacji parkingów wielopozio-mowych:

  • MasterSeal 2263
  • MasterSeal 2264

Systemy te spełniają wymogi niemieckiej specyfikacji OS 11 (OS F) dotyczącej powłok o zwiększonych dynamicz-nych właściwościach w zakresie mostkowania rys, zdol-nych do wytrzymywania ruchu pieszych i pojazdów zgodnie z Wytycznymi w zakresie ochrony i naprawy komponentów betonowych, wydanymi przez niemiecki komitet ds. betonu zbrojonego. Ponadto powłoka MasterSeal M 869 może być stosowana w innych systemach i kombinacjach w zastoso-waniach hydroizolacyjnych, tj.:

MasterSeal 2266

Cechy:

  • doskonałe właściwości w zakresie mostkowania rys;
  • możliwe użycie jako membrany i powłoki ścieralnej;
  • trwałe przyleganie do posypki z kruszywa;
  • wytrzymuje obciążenia wywołane ruchem drogowym;
  • odporna na paliwa, kwas akumulatorowy i oleje hydrau-liczne;

Do pobrania

KTP_MasterSeal_M_869

pdf (604,42 Kb)

PZH_MasterSeal M 869

pdf (402,31 Kb)
Wideo