MasterSeal P 606 grunt epoksydowy do niskich temperatur

Utwardzający się nawet w niskiej temperaturze, dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy szybkoutwardzający się środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

MasterTop P 606 to wysokoreaktywny, utwardzający się nawet w niskiej temperaturze, bezrozpuszczalnikowy („total solid”) dwuskładnikowy epoksydowy środek gruntujący o niskiej lepkości, szybko utwardzający się w temperaturze otoczenia (20°C).

Zastosowania:

Środek MasterTop P 606 służy jako środek gruntujący na podłoża mineralne, np. wylewki betonowe lub cementowe, stosowany jako element systemów powłok posadzkowych MasterTop lub z systemami hydroizolacyjnymi MasterSeal zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, w warunkach, gdzie niskie temperatury nie pozwalają na zastosowanie standardowego gruntu epoksydowego lub gdy bardzo ważny jest krótki czas wykonania.
W przypadku zastosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z gruntem należy najpierw wykonać warstwę hydroizolacji (środek gruntujący). Środek MasterTop P 606 można także zastosować jako masę utwardzającą na świeżo położonym betonie w celu zmniejszenia strat wilgoci poprzez parowanie. (Na życzenie udzielamy szczegółowych informacji o budowie systemu; w tym celu należy skontaktować się z naszymi służbami technicznymi.)

Cechy gruntu epoksydowego do niskich temperatur

  • utwardzanie w niskiej temperaturze;
  • mała lepkość;
  • łatwość nakładania;
  • doskonałe właściwości penetracyjne;
  • uszczelnia pory i kapilary;
  • doskonała przyczepność do podłoża;
Wideo