MasterSeal P 620 grunt do papy bitumicznej

Powłoka gruntowa 2K-EP, na bazie wody, do starych, przymocowanych pap bitumicznych, do użytku przed zastosowaniem MasterSeal M 640

MasterSeal P 620 to powłoka gruntowa 2K, na bazie wo-dy, do podłoży chłonnych i niechłonnych, do użytku przed zastosowaniem MasterSeal M 640.

Zastosowanie:

MasterSeal P 620 stosowany jest jako powłoka gruntowa do uszczelnień na bazie żywicy poliuretanowej, do poliure-tanowych mas uszczelniających do spoin oraz powłok na bazie PU lub EP. Główny zakres zastosowania obejmuje stosowanie jako środek poprawiający przyczepność na oczyszczonych, przymocowanych papach bitumicznych do użytku przed zastosowaniem MasterSeal M 640.

Cechy produktu:

  • niska lepkość;
  • baza wodna i wodorozcieńczalność;
  • do stosowania jako środek impregnujący albo poprawia-jący przyczepność;
  • znakomita przyczepność na podłożach mineralnych i podłożach niechłonnych;
  • do stosowania w miejscach ze stojącą wodą;
  • odporność na działanie wysokich temperatur i mrozu;
  • zmniejszenie ilości pyłu;
  • odporność chemiczna

Do pobrania

KTP_MasterSeal_P620

pdf (406,97 Kb)
Wideo