MasterSeal TC 258 powłoka wierzchnia

Powłoka wierzchnia 1K-PU, utwardzana pod wpływem wilgoci, odporna na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne

MasterSeal TC 258 jest niskorozpuszczalnikową, pigmen-towaną, jednoskładnikową, utwardzaną pod wpływem wil-goci, odporną na promieniowanie UV i czynniki atmosfe-ryczne ochronną powłoką wierzchnią. Bazuje ona na wyso-kiej jakości poliuretanowych prepolimerach alifatycznych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych powłok poliureta-nowych utwardzanych pod wpływem wilgoci, powłoka Ma-sterSeal TC 258 może być nakładana z dużą grubością bez formowania piany.

Zastosowania:

Produkt MasterSeal TC 258 ma liczne zastosowania, obejmujące nakładanie jako powłokę wierzchnią w niektórych systemach powłok do parkingów wielopoziomowych CONI-DECK, antypoślizgowe powłoki wierzchnie w zastosowa-niach dachowych oraz w izolacji wodochronnej balkonów. Powłoka MasterSeal TC 258 jest wykorzystywana w następujących systemach:
MasterSeal 2205 OS 10
MasterSeal 2263 OS 11 a
MasterSeal 2264 OS 11 b

Cechy:

  • doskonała odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne;
  • sprężysta;
  • wysoka odporność na ścieranie;
  • może być nakładana z dużą grubością bez formowania piany;
  • jednoskładnikowa;
  • łatwa do nakładania;

Do pobrania

KTP_MasterSeal_TC258

pdf (585,98 Kb)
Wideo