MasterSeal Traffic 2260  System parkingowy do powierzchni średnio obciążonych

System parkingowy do ciągów komunikacyjnych i zatok parkingowych, bez zdolności do mostkowania rys

System MasterSeal Traffic 2260 jest przeznaczony do zastosowania na poziomach pośrednich i rampach (ciągi komunikacyjne i zatoki parkingowe) tam, gdzie wymagany jest odporny na ścieranie system bez zdolności do mostkowania rys, oraz posiadający estetyczny wygląd. Spełnia wymogi normy EN 1504-2.  

System do ciągów komunikacyjnych i zatok parkingowych :

  • Przeznaczony do powierzchni mało i średnio i obciążonych;
  • Zapewnia trudnościeralną, odporną na poślizg powierzchnię;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny na cykle zamrażania i rozmrażania;
  • Odporny na benzynę, olej napędowy i oleje silnikowe;

Do pobrania

KTS_MasterSeal_Traffic_2260

pdf (227,73 Kb)
Wideo