MasterSeal Traffic 2264  Poliuretanowy system parkingowy do poziomów pośrednich

Poliuretanowy system parkingowy o zdolności do mostkowania rys do stosowania, jako nawierzchnia parkingów w połączeniu z warstwą wodochronną i warstwą ścieralną

Poziomy pośrednie parkingów

Poziomy pośrednie są poddawanie nie tylko ciągłym obciążeniom mechanicznym powodowanym przez ruch samochodów. Dochodzą do nich także obciążenia olejem, benzyną i innymi agresywnymi substancjami, takimi jak płyn chłodzący czy płyn hamulcowy, które uszkadzają nawierzchnię. MasterSeal Traffic 2264, który jest połączeniem powłoki ścieralnej i wierzchniej na bazie poliuretanu.

Indywidualna aranżacja kolorystyczna

Dzięki zastosowaniu rożnych kolorów można wizualnie rozdzielić zarówno piętra, jak i poszczególne części każdego poziomu. Niezbędne właściwości antypoślizgowe można dostosować indywidualnie w zależności od tego, czy powłoka ma zostać naniesiona w obszarze ruchu kołowego, parkowania czy obszarze dla pieszych.

Nomy prawne dla parkingów

System MasterSeal Traffic 2264 spełnia wymagania normy EN 1504-2 oraz niemieckiej normy DIN V 18026, klasa OS 11b. Posiada zdolność do dynamicznego mostkowania rys, klasa B 3.2 (-20°C), w pomieszczeniach i na zewnątrz (z zadaszeniem).

Cechy systemu MasterSeal Traffic 2264 

  • Do wnętrz i na zewnątrz (pod zadaszeniem);
  • Wysoka odporność na ścieranie;
  • Zapewnia antypoślizgową i jednorodną powierzchnię;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny na obciążenia ruchem kołowym;
  • Odporny chemicznie na paliwa, kwas akumulatorowy i płyn hydrauliczny;
  • Odporny na sole używane do odladzania;
  • Zdolność mostkowania rys, klasa B3.2 (-20°C) wg. PL 1504/02 i DIN V 18026;

MasterSeal Traffic 2264

Do pobrania

KTS_MasterSeal_Traffic_2264

pdf (327,14 Kb)
Wideo