System MasterSeal 7000CR – System ochrony betonu dla oczyszczalni ścieków

Rozwiązanie dla ekstremalnych wyzwań w oczyszczalniach ścieków

Betonowa infrastruktura systemów oczyszczania ścieków podlega złożonym atakom fizycznym i chemicznym. MasterSeal 7000 CR jest specjalnie zaprojektowanym systemem ochrony betonu dla oczyszczalni ścieków, aby sprostać tym wyzwaniom. Bazuje on na naszej nowej unikalnej technologii, gwarantującej trwałość rozwiązania. Xolutec opracowano z myślą o wyzwaniach stwarzanych przez wymagające środowiska technologiczne. Składnikami systemu są grunt MasterSeal P 770 oraz membrana MasterSeal M 790.

Technologia Xolutec - Odporność chemiczna i zdolność mostkowania rys

Xolutec to innowacyjna i inteligentna technologia łącząca zalety dopełniających się rozwiązań. W czasie mieszania na budowie w materiale tworzy się połączona krzyżowo przenikająca się sieć (IPN) polepszając ogólne właściwości produktu. Xolutec łączy także w sobie szereg różnorodnych zalet, takich jak odporność chemiczna jak i zdolność mostkowania rys. Kontrolując gęstość sieciowania, można dobrać właściwości technologii Xolutec w taki sposób, aby idealnie odpowiadały pożądanej charakterystyce produktu. Niezrównana wszechstronność Xolutec i zdolność formułowania szerokiego wachlarza rozwiązań dla specyficznych wymagań tworzy nowy wymiar w technologiach budowlanych.

Xolutec wyróżnia się bardzo niską zawartością lotnych związków organicznych (VOC), dzięki czemu nanoszenie materiału jest proste i szybkie – zarówno wałkiem, jak i przez natrysk.

Odporność na kwas siarkowy

Wysoka odporność systemu MasterSeal 7000 CR na ścieranie i korozję wywołaną działaniem kwasu siarkowego (biogenicznego) uodparniają go na surowe warunki panujące w zbiornikach wstępnego oczyszczania, napowietrzania, fermentacyjnych lub w kanałach ściekowych.

Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć sprawia, że technologia ta sprawdza się w różnorodnych warunkach aplikacji, co znacznie poszerza jej zakres zastosowań, obniżając jednocześnie ryzyko opóźnień i niepowodzenia. Dzięki doskonałym właściwościom utwardzania, także w niskich temperaturach, Xolutec umożliwia szybki powrót do użytkowania obiektu. Gwarantuje to wydajną, bezpieczną i ciągłą eksploatację infrastruktury w oczyszczalniach ścieków. Długie okresy pomiędzy konserwacjami i niższe koszty utrzymania w ciągu całego cyklu życia znacząco zmniejszają całkowity koszt użytkowania dla inwestora/użytkownika." 

  Potwierdzona skuteczność


Właściwości produktu:

 Szybka i łatwa aplikacja - wałkiem lub poprzez natrysk w temperaturach od +5°C do +35°C

Doskonałe właściwości utwardzania - umożliwia szybki powrót do użytkowania

Unikalna odporność chemiczna - w tym na biogenny kwas siarkowy o dużych stężeniach
Mostkowanie rys - aż do 0,7 mm
 

Szybka i łatwa aplikacja - nawet na wilgotnych podłożach

Aplikacja natryskowa:

 

Szybka i łatwa aplikacja - poprzez natrysk w temperaturach od +5°C do +35°C

Aplikacja wałkiem:

Szybka i łatwa aplikacja - wałkiem w temperaturach od +5°C do +35°C

Obejrzyj film: Aplikacja wałkiem systemu MasterSeal 7000 CR

Wyzwania w ochronie betonu dla oczyszczalni ścieków

1. Silny strumień wody i woda zawierająca cząstki stałe >  Ścieranie

2. Skurcz betonu i korozja zbrojenia > Pęknięcia, przecieki i uszkodzenia konstrukcji

3. Obecność substancji chemicznych i warunków do tworzenia biogennego kwasu siarkowego > Atak chemiczny

         Zwiększyć cykl życia konstrukcji i zmniejszyć koszty konserwacji i napraw

Miejsca aplikacji:

  • Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
  • Przemysłowe systemy ochrony pośredniej
  • Rury kanalizacyjne
  • Biogazownie
  • Zbiorniki fermentacyjne

Osadnik w oczyszczalni ścieków, Poznań, Polska

Zbiorniki wtórnej sedymentacji,  Malaga, Hiszpania

         

Ochrona chemiczna włazu, Włochy

Ochrona chemiczna, Włochy

Obejrzyj film z renowacji zbiornika w oczyszczalni ścieków

Do pobrania

BASF PL KTP MasterSeal P 770

pdf (268,59 Kb)

BASF PL KTP MasterSeal M 790

pdf (378,01 Kb)

Broszura MasterSeal 7000 CR -A5

pdf (634,88 Kb)

Broszura MasterSeal 7000 CR -Instrukcja aplikacji

pdf (735,99 Kb)

Broszura MasterSeal 7000 CR -Oczyszczalnie ścieków

pdf (2,58 Mb)

DWU MasterSeal M 790

pdf (110,78 Kb)

MasterSeal7000CR badanie odporności systemu MasterSeal- Fraunhofer Institute PL tłumaczenie

pdf (1,34 Mb)
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

MasterSeal 7000 CR

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

Wideo