MasterSeal CR 462 - Dwuskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Uszczelniacz poliuretanowy odporny na chemikalia i mikroorganizmy.

MasterSeal CR 462 to dwuskładnikowy uszczelniacz poliureatnowy. Utwardza się przez reakcję chemiczną pomiędzy składnikiem bazowym i utwardzaczem i tworzy giętkie elastomerowe uszczelnienie.

Uszczelniacz poliuretanowy do spoin i szczelin dylatacyjnych:

 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;
 • Połączenia w płaszczyznach poziomych i pionowych oraz szczeliny dylatacyjne w budynkach i obiektach budowlanych;
 • Spoiny narażone na wysięk wód gruntowych i bezciśnieniowy przepływ wód powierzchniowych, zgodnie z normą DIN 18195;
 • Tamy, oczyszczalnie ścieków, kanały, drogi wodne, śluzy i budowle portowe (ciśnienie wody - do 2 barów);
 • Prefabrykowane elementy i rury kanalizacji sanitarnej;
 • Uszczelnienia obróbek blacharskich i kołnierzy na słupach wysokiego napięcia;

Nadaje się do stałego narażenia na działanie wody:

 • Odporność na chemikalia i mikroorganizmy;
 • Odporność na wzrost korzeni;
 • Duża odporność na ścieranie;
 • Tworzy gładką powierzchnię bez pęcherzyków powietrza;
 • Znaczna odbojność;
 • Dobra odporność na promieniowanie UV;
 • Dobra odporność na warunki atmosferyczne i starzenie;
 • Brak termoplastyczności (nie mięknie pod wpływem temperatury)

Do pobrania

KTP MasterSeal CR 462

pdf (334,76 Kb)
Wideo