MasterTop 310 warstwa wierzchnia do posadzek przemysłowych

Wysocewytrzymała warstwa wierzchnia do posadzek przemysłowych o dużym natężeniu ruchu i wymaganej wysokiej odporności na zużycie i uderzenia.

MasterTop 310 jest gotową do użytku zmieszaną warstwą wierzchnią do posadzek przemsyłowych, na bazie spoiwa hydraulicznego, poddanych specjalnej obróbce cząsteczek metalu, zawierającą środek antykorozyjny oraz wybrane środki dyspersyjne i utwardzacze. MasterTop 310 nakłada się na świeży i utwardzony beton. MasterTop 310 posiada niską zawartość chromianów (Cr-VI) ≤ 2 ppm wagi cementu.

Warstwa wierzchnia do posadzek przemysłowych to:

 • Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
 • Wysoka odporność na ścieranie (do 8 razy większa niż w przypadku zwykłej podłogi betonowej) 
 • Łatwa do rozprowadzenia łatą.
 • Krótki czas do dopuszczenia do ruchu.
 • Dłuższy okres eksploatacji. 
 • Niska wartość absorpcji oleju, smaru i wody. 
 • Średnie koszty utrzymania. 
 • Dostępny w wersjach kolorystycznych (na życzenie).

Powłoka MasterTop 310 zalecana jest do posadzek przemysłowych o dużym natężeniu ruchu, wymagających dużej odporności na zużycie i uderzenia:

 • przemysł ciężki, np. kablownie, odlewnie, itd.
 • strefy składowania ciężkich ładunków
 • strefy wysokiego składowania
 • branża stalowa, szczególnie w pomieszczeniach obsługi technicznej
 • garaże i hangary: ciężkie maszyny

Do pobrania

KTP MasterTop 310

pdf (257,09 Kb)
Wideo