MasterTop 135 posypka do posadzek przemysłowych

Posypka utwardzająca na bazie kruszyw mineralnych do nakładania przy użyciu techniki laserowej.

MasterTop135 jest wstępnie zmieszaną i gotową do użycia posypką utwardzającą do posadzek przemysłowych, nakładaną przy użyciu ze sterowaniem laserowym. MasterTop135 zawiera spoiwo hydrauliczne i kruszywo mineralne o specjalnie dobranym uziarnieniu. MasterTop135 ma małą zawartość chromianów (Cr-VI) ≤ 2 ppm w stosunku do wagi cementu.

Posypka MasterTop135 posiada następujące zalety:

 • wysoka odporność na ścieranie (dwa razy większa niż posadzka ze zwykłego betonu)
 • bardzo zwarta powierzchnia
 • mała porowatość ze względu na maksymalną zwartość
 • łatwość czyszczenia
 • ograniczone pylenie
 • odporność na oleje mineralne i benzynę
 • zoptymalizowana do nakładania przy użyciu
 • rozkładarki ze sterowaniem laserowym

Posypka do posadzek przemysłowych o średnim lub umiarkowanym natężeniu ruchu, m.in. w:

 • piwnicach
 • warsztatach mechanicznych
 • garażach dla samochodów osobowych
 • pomieszczeniach magazynowych
 • korytarzach, holach
 • budynkach szkolnych
 • centrach handlowych, na parkingach

Do pobrania

KTP MasterTop 135

pdf (222,68 Kb)
Wideo