MasterTop 135 PG  zaprawa wyrównująca do posadzek

Tłoczona i wylewana zaprawa do powłok posadzkowych

MasterTop 135 PG to gotowa do użycia, tłoczona, wylewana, dająca się wyrównywać zaprawa o wysokiej wytrzymałości na bazie cementu do nakładania powierzchniowego na posadzki wewnątrz i na zewnątrz budynków. MasterTop 135 PG nadaje się do wyrównywania szorstkich i nierównych posadzek betonowych warstwą o grubości 5–15 mm. W skład zaprawy MasterTop 135 PG wchodzi cement portlandzki, wzmocniony włóknami PAN (poliakrylonitrylu) i kruszywami mineralnymi. MasterTop 135 PG ma małą zawartość chromianów (Cr VI) < 2 ppm w stosunku do wagi cementu.

Zalety zaprawy wyrównującej do powłok posadzkowych MasterTop P 135 PG

 • ekonomiczna, gotowa do użycia cementowa powłoka posadzkowa, która twardnieje bez wyciekania mleczka cementowego zachowując następującą konsystencję: od płynnej do bardzo plastycznej
  zachowuje dobrą urabialność przez co najmniej 30 minut w temperaturze 15 do 25°C;
 • jest odporna na kwasowe otoczenie;
 • produkt gotowy do użycia, wodę dodaje się na miejscu;
 • użycie wysokowydajnej pompy do zapraw (pompy śrubowej) pozwala na tłoczenie przygotowanego produktu bez segregacji
 • wystarczy wylać i rozprowadzić
 • zaprawa twardnieje bez powstawania pęcherzy

MasterTop 135 PG zaleca się do:

 • surowego betonu i cementowych podkładów podłogowych, a także innych odpowiednich podłoży;
 • posadzek przemysłowych o normalnym obciążeniu;
 • stosowania w przypadku, gdy pożądana jest zaprawa o wysokiej wytrzymałości końcowej, podobna w kolorze do betonu;
 • reprofilowania powierzchni poziomych jako posadzki przemysłowe, wewnętrzne i zewnętrzne itp.

Do pobrania

basf-mastertop-135pg-tds

pdf (261,12 Kb)
Wideo