MasterTop 450 Posadzkowe posypki cementowe

Posypki cementowe zapewniają zwiększoną odporność na ścieranie

Rodzaj posadzki zależy od przeznaczenia budynku, ponieważ to właśnie one podlegają największemu zużyciu. Pożądane właściwości posadzki zależą od rodzaju i natężenia ruchu, który będzie mieć na niej miejsce, oraz od prac, jakie na niej będą wykonywane.

Posypka cementowa MasterTop 450 jest wstępnie zmieszanym utwardzaczem powierzchni betonowych typu „dry shake” stosowanym na świeże posadzki betonowe. MasterTop 450 jest używany, gdy podłogi wymagają zwiększonej ochrony zwykłego betonu, dostosowany do potrzeb od lekkiego do umiarkowanego ruchu przemysłowego. Zapewnia zwiększoną odporność na ścieranie i zużycie pod wpływem stosowania soli odlodzeniowych.

Utwardzacz “dry-shake” to mieszanina cementu hydraulicznego, drobnego kruszywa – naturalnego, w specjalnej postaci metalicznej lub karborundowej – oraz specjalnych składników technicznych, które równomiernie działają na powierzchni posadzki betonowej przed ostatecznym uzyskaniem wymaganej powierzchni. Mieszanka może lecz nie musi zawierać pigmenty.

Zalety posadzek betonowych wykonanych MasterTop 450

MasterTop 450 gwarantuje 2 - 4 razy większej odporności na zużycie i ścieranie niż zwykły beton.

MasterTop 450 zwiększa wytrzymałość posadzek betonowych i nadaje im czterokrotnie większą trwałość od zwykłego betonu.

Stosowanie utwardzacza typu „dry-shake” MasterTop 450 zapewnia dużą gęstość i spoistość. Posadzka będzie łatwa do oczyszczenia, ponieważ utwardzacz jest odporny na przenikanie cieczy (oleje, smary i inne chemikalia przemysłowe)

MasterTop 450 zmniejsza zużycie posadzek przemysłowych, co zapobiega ich przedwczesnym naprawom i konserwacji. Wpływa to na redukcję kosztów okresowego czyszczenia oraz renowacji.

MasterTop 450 zwiększa odporność posadzek przemysłowych narażonych na czynniki atmosferyczne, tj. cykle zamrażania i rozmrażania oraz skutków stosowania soli odlodzeniowej.

MasterTop 450 gwarantuje 2-4 razy większą odporność na zużycie i ścieranie niż zwykły beton.

MasterTop 450 jest wieloskładnikowym systemem objętym prawami patentowymi, zawierającym specjalnie dobrany rozmiar kruszywa kwarcowego, które powoduje zwiększoną odporność na zużycie.

MasterTop 450 jest dostępny zarówno w kolorze naturalnym, jak i w wielu innych kolorach, a także w specjalnym odbijającym światło odcieniu. Dzięki temu wpływa na zmniejszenie kosztów energii w magazynach i wysokometrażowych budynkach oraz zwiększa ilość światła.

Do pobrania

KTP MasterTop 450

pdf (248,29 Kb)
Wideo