MasterTop BC 372 epoksydowa powłoka posadzkowa

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samopoziomująca epoksydowa powłoka posadzkowa o niskiej emisyjności (zgodność z AgBB)

MasterTop BC 372 jest bezrozpuszczalnikową, pigmentowaną, dwuskładnikową, samopoziomującą powłoką epoksydową z wypełnieniem.

Zastosowania:

Mieszanka MasterTop BC 372 stosowana jest w pomiesz-czeniach jako powłoka samopoziomująca i przeznaczona jest do zastosowań przemysłowych o intensywności użyt-kowania od średniej do dużej. Mieszanka MasterTop BC 372 nakładana jest na podłoża takie jak wylewki betonowe i cementowe. Mieszankę MasterTop BC 372 można wypełnić piaskiem w proporcjach 1 : 0,7 wagowo, w zależności od temperatury i wymaganej grubości warstwy. Stosowana jest w systemach MasterTop 1273, MasterTop 1273 R oraz MasterTop 1273 E.

Cechy:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna;
  • powłoka samopoziomująca nakładana na gładkie po-wierzchnie lub warstwa nawierzchniowa na powierzchniach posypywanych;
  • niska emisyjność: zgodność z AgBB;
  • maksymalnie odporna w środowisku ruchu przemysło-wego o natężeniu od średniego do dużego;
  • odporna na ścieranie;
  • łatwa do nakładania;
  • łatwa do utrzymania w czystości;
  • możliwość zagęszczenia środkiem STELLMITTEL EP/PUR (1,8% w oparciu o łączną ilość składnika A);
  • maksymalnie odporna na wodę słodką, morską i ścieki, a także na liczne zasady, rozcieńczone kwasy, solankę, oleje mineralne, środki smarne i paliwa.

Do pobrania

KTP_MasterTop_BC_372

pdf (438,82 Kb)

MasterTop BC 372 CG1 PTA SDS

pdf (307,72 Kb)

MasterTop BC 372 CG1 PTA SDS

pdf (307,73 Kb)

MasterTop BC 372 CG2 PTA SDS

pdf (307,73 Kb)

MasterTop BC 372 CG3 PTA SDS

pdf (307,72 Kb)

MasterTop BC 372 COLORED PTA SDS

pdf (307,82 Kb)

MasterTop BC 372 COLORED PTA SDS

pdf (308,54 Kb)

MasterTop BC 372 PART A SDS

pdf (307,76 Kb)

MasterTop BC 372 Part A SDS

pdf (308,33 Kb)

MasterTop BC 372 Part A SDS

pdf (307,64 Kb)

MasterTop BC 372 RAL1001 PTA SDS

pdf (308,51 Kb)

MasterTop BC 372 RAL1001 PTA SDS

pdf (307,78 Kb)

MasterTop BC 372 RAL1001 PTA SDS

pdf (307,78 Kb)

MasterTop BC 372 RAL1002 PTA SDS

pdf (307,78 Kb)

MasterTop BC 372 RAL1002 PTA SDS

pdf (308,52 Kb)
Wideo