MasterTop BC 378 powłoka o wysokiej odporności chemicznej

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa („total solid” wg wytycznych Deutsche Bauchemie), samopoziomująca epoksydowa powłoka posadzkowa o wysokiej odporności chemicznej

MasterTop BC 378 jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową powłoką opartą na żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej. Mieszanka MasterTop BC 378 spełnia wymagania niemieckich przepisów w zakresie ochrony wód gruntowych (WHG, Wasserhaushaltsgesetz) dla obiektów produkcyjnych, przeładunku i napełniania.

Zastosowania:

Mieszanka MasterTop BC 378 przeznaczona jest do zasto-sowań w pomieszczeniach i na zewnątrz jako powłoka po-sadzek przemysłowych o średniej intensywności eksploata-cji w zakładach, w których produkowane, przechowywane i stosowane są substancje chemiczne mogące skazić wody gruntowe, a także prowadzony jest ich przeładunek i rozle-wanie do opakowań jednostkowych. Powłoka stanowi ele-ment systemu MasterTop 1278.

Cechy:

  • wysoka odporność chemiczna;
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna;
  • odporna na ścieranie;
  • statyczne mostkowanie rys;
  • dobrze przylegająca do nieporowatych podłoży;
  • łatwa do utrzymania w czystości;
  • łatwa do nakładania;
  • maksymalnie odporna na wodę słodką, morską i ścieki, a także na liczne zasady, rozcieńczone kwasy, solankę, oleje mineralne, środki smarne i paliwa.

Do pobrania

KTP_MasterTop_BC_378

pdf (384,01 Kb)

PZH_MASTERTOP BC 378_378AS

pdf (459,57 Kb)
Wideo