MasterTop P 617 Dwuskładnikowy grunt epoksydowy

Bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy środek gruntujący ogólnego zastosowania na bazie żywicy epoksydowej, także na powierzchnie mające kontakt z gruntem.(*)

* pod warunkiem prawidłowego wykonania membrany hydroizolacyjnej.

MasterTop P 617 jest bezrozpuszczalnikowym („total solid” wg wytycznych Deutsche Bauchemie), wykazującym niską lepkość dwuskładnikowym środkiem gruntującym na bazie żywicy epoksydowej.

Zastosowania gruntu MasterTop P617 o niskiej lepkości:

Grunt MasterTop P 617 przeznaczony jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz jako grunt na podłoża mineralne, takie jak wylewka betonowa lub cementowa. Środek ten można stosować jako obrzutkę gruntującą po dodaniu suszonego w piecu piasku krzemionkowego w proporcji od 1 : 0,5 do 1 : 2.
Środek MasterTop P 617 spełnia wymagania stosownej dyrektywy w zakresie skutków podsiąkania i można go stosować na powierzchnie mające kontakt z gruntem, o ile wykonano warstwę hydroizolacyjną, która pozostaje nienaruszona. Środek gruntujący MasterTop P 617 został zbadany i sklasyfikowany jako środek o niskiej emisyjności w systemach takich jak MasterTop 1325.

Cechy gruntu o niskiej emisyjności MasterTop P617

• mała lepkość
• łatwa do nakładania
• doskonałe właściwości penetracyjne
• uszczelnia pory i kapilary
• doskonała przyczepność do podłoża
• niska emisyjność

Do pobrania

KTP_MasterTop_P_617

pdf (538,81 Kb)
Wideo