MasterTop P 621 grunt do wilgotnego betonu

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy (total solid) środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do stosowania na betonie na wczesnym etapie twardnienia i na wylewkach cementowych o dużej zawartości wilgoci resztkowej.

MasterTop P 621 jest wykazującym niską lepkość, bezroz-puszczalnikowym, dwuskładnikowym środkiem gruntują-cym na bazie żywicy epoksydowej. Posiada dużą tolerancję na beton o wilgotnej powierzchni. Zob. tabela raportu z ba-dania.

Zastosowania

Mieszanka MasterTop P 621 stosowana jest jako środek gruntujący na podłoża mineralne, np. wylewki betonowe i cementowe w systemach powłok posadzkowych MasterTop oraz pod membrany hydroizolacyjne MasterSeal. Mieszanka przede wszystkim używana jest do hydroizolacji płyt mostowych pod papą termozgrzewalną zgodnie z niemiecką specyfikacją TL/TP-BEL-EP ZTV-ING, część 7, w tym do betonu na wczesnym etapie twardnienia.
Mieszankę MasterTop P 621 można stosować na powierzchnie mające kontakt z gruntem pod warunkiem wcześniejszej prawidłowej instalacji membrany hydroizolacyjnej.
MasterTop P 621 można także wykorzystać do wilgotnego betonu w innych zastosowaniach

Raporty z badań

P 5389 – Badanie podstawowe żywicy reaktywnej Master-Top P 621 wg TL/TP-BEL-EP ZTV-ING. Część 7
P 5171-1 – Wytrzymałość na rozciąganie środka wiążącego i formowanie się pęcherzyków w wyniku podsiąkania
P 5171-2 – Kompatybilność między powłoką, a betonem na wczesnym etapie twardnienia, wykazującym podwyższoną zawartość wilgoci resztkowej

Cechy gruntu do wilgotnego betonu:

  • tolerancja na wilgoć;
  • można stosować na betonie na wczesnym etapie twardnienia;
  • odporny na wysoką temperaturę wywołaną zgrzewa-niem papy;
  • mała lepkość;
  • doskonałe właściwości penetracyjne;
  • uszczelnia pory i kapilary;
  • doskonała przyczepność do podłoża;
  • łatwa do nakładania

Do pobrania

KTP MasterTop P 621

pdf (470,98 Kb)

PZH_MASTERTOP P 621

pdf (434,60 Kb)
Wideo