MasterTop P 627 podkład gruntujący

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy (w stanie stałym) podkład gruntujący na bazie żywic epoksydowych do stosowania na betonie na wczesnym etapie twardnienia oraz na wylewkach cementowych o dużej wilgotności szczątkowej.

MasterTop P 627 to bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy podkład gruntujący na bazie żywicy epoksydowej o niskiej lepkości. Podkład odznacza się dużą tolerancją na wilgoć w powierzchniach betonowych.

MasterTop P 627 jest przeznaczony do użycia:

Jako podkład gruntujący na podłoża mineralne, takie jak wylewki betonowe i cementowe w systemach posadzkowych MasterTop oraz pod izolację przeciwwilgociową MasterSeal. MasterTop P 627 stosuje się jako podkład gruntujący w systemach WHG MasterTop 1289 i 1289 AS. MasterTop P 627 nadaje się do użycia na powierzchniach mających kontakt z gruntem pod warunkiem, że wcześniej prawidłowo wykonano warstwę hydroizolacyjną. MasterTop P 627 można ponadto stosować na innych wilgotnych powierzchniach betonowych.

Cechy produktu

  • tolerancja na wilgoć
  • można stosować na beton na wczesnym etapie twardnienia;
  • odporność na wysokie temperatury potwierdzona w teście zapalania płyty bitumentowej;
  • niska lepkość;
  • doskonałe właściwości penetracyjne;
  • uszczelnia pory i kapilary;
  • doskonała przyczepność do podłoża;
  • łatwość aplikacji​;

Do pobrania

KTP MasterTop P 627

pdf (360,18 Kb)
Wideo