MasterTop P 660 szybki grunt poliuretanowy

Środek gruntujący 2K-PU, bezrozpuszczalnikowy, szybkoutwardzający się nawet w niskich temperaturach, bez konieczności posypywania piaskiem, pod powłoki główne PU

MasterTop P 660 to szybki poliuretanowy środek gruntujący o niskiej lepkości, dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, wykazujący doskonałą przyczepność zarówno do betonu, jak i do asfaltu.

Zastosowania:

Środek MasterTop P 660 przewidziany jest przede wszystkim jako grunt nakładany na podłożach betonowych i asfaltowych w systemach szybkich nawierzchni parkingów. Na podłożach betonowych MasterTop P 660 stosuje się jedynie na zawieszonych płytach nawierzchniowych o zawartości wilgoci poniżej 4% oraz tam, gdzie nie występuje ryzyko podsiąkania.

Cechy:

  • szybkie utwardzanie się, także w niskiej temperaturze;
  • doskonała przyczepność do różnych podłoży;
  • mała lepkość;
  • doskonałe właściwości penetracyjne;
  • uszczelnia pory w betonie​;

Do pobrania

KTP_MasterTop_P_660

pdf (409,94 Kb)
Wideo