MasterTop P 686 W grunt - impregnat

Wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do paroprzepuszczalnych systemów posadzkowych i jako grunt na wylewkach magnezytowych i anhydrytowych

MasterTop P 686W jest dwuskładnikowym gruntem i impregnatem o małej lepkości na bazie wodorozcieńczalnej ży-wicy epoksydowej.

Zastosowanie:

MasterTop P 686W jest przeznaczony do użytku w po-mieszczeniach jako impregnat lub jako grunt w połączeniu z powłoką wierzchnią MasterTop TC 485W w systemie Ma-sterTop 1785 na podłożach mineralnych, takich jak wylewki betonowe i cementowe. Możliwe jest również nakładanie gruntu MasterTop P 686W na wylewki anhydrytowe (siar-czan wapnia) i magnezytowe oraz jego zastosowanie jako obrzutka lub warstwa poziomująca pod wodną wierzchnią powłokę epoksydową.

Charakterystyka korzyści

  • mała lepkość;
  • rozcieńczany wodą;
  • zastosowanie jako impregnat lub grunt;
  • może być używany jako obrzutka w proporcjach do 1:1,5 (z piaskiem krzemionkowym, uziarnienie 0,1-0,3 mm) do grubości 1 mm;
  • uszczelnia pory i kapilary;
  • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych;
  • doskonała przyczepność do starych wyczyszczonych i wstępnie przygotowanych systemów posadzkowych na bazie EP i PUR;
  • przepuszczalny dla pary wodnej w połączeniu z paro-przepuszczalnymi systemami posadzkowymi

Do pobrania

KTP_MasterTop_P_686_W

pdf (359,77 Kb)

PZH_MASTERTOP P 686 W

pdf (413,73 Kb)

PZH_MasterTop P 686W.pdf

pdf (329,70 Kb)
Wideo