MasterTop 330 warstwa wierzchnia do dużego natężenia ruchu

Wysoce wytrzymała warstwa wierzchnia dla posadzek przemysłowych o dużym natężeniu ruchu i wymaganej wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie i uderzenia.

MasterTop 330 to warstwa wierzchnia o bardzo wysokiej wytrzymałości przeznaczona do warunków przemysłowych, w których występuje skrajnie wysokie ścieranie, ciągłe uderzenia i zużycie. Zaprawa MasterTop 330, nakładana na beton świeży lub stwardniały, posiada o wiele dłuższy oczekiwany okres użytkowania niż zwykły beton o wysokiej ścieralności lub nadlewki na bazie kruszyw naturalnych.
MasterTop 330 to gotowa do użycia, wstępnie zmieszana warstwa wierzchnia dla posadzek na bazie spoiwa hydraulicznego, cząsteczek metalu poddanych specjalnej obróbce, ze środkiem antykorozyjnym i wybranym czynnikiem rozpraszającym i utwardzaczem. MasterTop 330 nakłada się na beton świeży i stwardniały. MasterTop 330 ma małą zawartość chromianów (Cr VI) ≤ 2 ppm w stosunku do wagi cementu.

Cechy warstwy wierzchniej MasterTop 330

 • znakomita odporność na uderzenia;
 • bardzo wysoka odporność na ścieranie (do 8 razy więcej niż zwykłej podłogi betonowej);
 • dłuższy oczekiwany okres użytkowania;
 • niska absorpcja oleju, smaru i wody;
 • dobry stosunek ceny do parametrów eksploatacyjnych;
 • łatwa w konserwacji;
 • kolor: neutralny;

Produkt MasterTop 330 PG jest zalecany do wykonywania posadzek przemysłowych narażonych na intensywny ruch, o wymaganej wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie i uderzenia:

 • na rampach załadowczych;
 • na ciągach komunikacyjnych i w obszarach serwisowo-konserwacyjnych dla czołgów oraz ciężkich maszyn i urządzeń;
 • w strefach obróbczych w hutach stali;
 • na stanowiskach przeładunkowych w kamieniołomach, kopalniach, zakładach przetwarzania odpadów itp.;
 • w bunkrach i tunelach (na żelazo, rudę i węgiel).

Do pobrania

MasterTop 330: Technical Data Sheet

pdf (245,28 Kb)
Wideo