Firmy wydobywcze

Firma BASF, pod marką Master Builders Solutions, oferuje więcej niż wyjątkowy zestaw produktów o wysokiej wydajności dla sektora wydobywczego. Nasze wiodące na świecie rozwiązania skierowane na klienta oraz niezawodne systemy usług i wsparcia technicznego zostały utworzone specjalnie dla stale zmieniającego się środowiska geologicznego i wymagających warunków panujących pod ziemią, zarówno dla wydobycia zwięzłych surowców skalnych jak i górnictwa węglowego.

Kompleksowe rozwiązania są dostępne dla ekspertów w zakresie przemysłu wydobywczego zarówno lokalnie jak i globalnie. Niesiemy pomoc począwszy od zalążka projektu poprzez programy szkoleń technicznych, doradztwa technicznego oraz wspieramy działania w miejscu wykonywanych prac.  Mając świadomość wyzwań, które stoją przed każdym projektem, firma BASF zapewni odpowiednie wsparcie i wiedzę merytoryczną aby realizacja przebiegła pomyślnie. Obszary te dotyczą stosowania betonu natryskowego i systemów iniekcyjnych w zakresie wzmocnienia obudowy chodnikowej i utwardzania gruntu, systemów  zaprojektowanych do poprawienia procesów wykonywania podsadzek oraz rozwiązywania trudności związanych z napotkanymi warunkami gruntowymi.

Dzięki kompleksowemu know-how zdobytemu na całym świecie podczas realizacji licznych projektów w zakresie górnictwa podziemnego, firma BASF, wspólnie klientami, działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i efektywności wykonywania prac. Oferujemy warsztaty szkoleniowe oraz demonstracyjne, a także seminaria w rzeczywistych podziemnych warunkach, w naszym podziemnym centrum szkoleniowym w Szwajcarii. Dodatkowo zapewniamy dopasowane do potrzeb szkolenia operacyjne na terenie dużych inwestycji budowlanych.

Beton natryskowy

Iniekcje

Hydroizolacja

Natryskarki


Pracownik z planem budowy