Wykonawcy tuneli

BASF i jego marka Master Builders Solutions, to wiodący na świecie dostawca zorientowanych na klienta rozwiązań, usług i wsparcia technicznego dla przemysłu związanego z drążeniem tuneli. Nasi doświadczeni, zorientowani na obsługę technicy wspierają projektantów, wykonawców i właścicieli na każdym etapie projektu związanego z drążeniem tunelu, przez:

  • dokonanie oceny poszczególnych wyzwań stawianych przed każdym projektem, aby zapewnić odpowiednie wparcie techniczne
  • dokonanie wyboru najlepiej dopasowanego zestawu produktów i rozwiązań
  • zwiększanie wydajności operacyjnej wraz ze wsparciem technicznym w miejscu wykonywania prac i rozwiązywaniem problemów.
  • Warsztaty szkoleniowe.

W oparciu o nasze kompleksowe know-how zdobywane na całym świecie podczas realizacji licznych projektów w zakresie budownictwa podziemnego oferujemy warsztaty szkoleniowe oraz pokazy, a także seminaria w rzeczywistych, podziemnych warunkach, w naszym umieszczonym pod ziemią centrum szkoleniowym w Szwajcarii. Zapewniamy też dopasowane do indywidualnych potrzeb szkolenia operacyjne na terenach realizacji dużych inwestycji, jeśli jest taka potrzeba. Podczas takich szkoleń, naszym celem jest wykonanie wizualizacji, przekazanie wskazówek dotyczących wykonania i wskazanie korzyści wynikających ze stosowania betonu natryskowego i systemów iniekcyjnych w tworzeniu wzmocnień obudowy chodnikowej i utwardzania gruntu, hydroizolacji z zastosowaniem powłok kompozytowych oraz rozwiązywanie trudności, jakie występują w konkretnych warunkach.

Beton natryskowy

TBM
Iniekcja
Hydroizolacja
Ochrona przeciwpożarowa
Natryskarki


Pracownik wskazujący tunel