Rozwiązania dla przemysłu elektronicznego

Posadzki pod kontrolą

Wymagania względem posadzek w przemyśle elektronicznym są wysokie, co jest związane z potrzebą zapewnienia warunków umożliwiających ścisłą kontrolę oraz utrzymanie czystości i stabilności elektronicznej.

Marka Master Builders Solutions firmy BASF to rozwiązania dla trwałych systemów posadzkowych umożliwiających regularne czyszczenie i skutecznie redukujących lub zapobiegających powstawaniu ładunków elektrostatycznych.

Specjalnie zmodyfikowane posadzki epoksydowe i powłoki poliuretanowe gwarantują, iż posadzki posiadają właściwości antyelektrostatyczne oraz są odporne na działanie agresywnych czynników chemicznych i wilgoci. Nasze specjalistyczne poliuretanowe systemy posadzkowe Ucrete wyznaczają standardy w branży wytrzymałych posadzek antyelektrostatycznych.

Wspólnie z naszymi klientami staramy się wyznaczać najlepsze środki kontroli niepożądanych ładunków elektrostatycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa produktu, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań związanych z szybkim montażem, krótkim okresem utwardzania oraz obciążeniami mechanicznymi i działaniem czynników chemicznych.

Ucrete

MasterTop


Dwoje asystentów w laboratorium zanurza p?ytk? krzemow? w k?pieli chemicznej, zawieraj?cej chemikalia czyszcz?ce.